EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

28.02.2015 - Čiastka 11

35 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

36 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

37 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.02.2015 - Čiastka 10

29 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

30 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

31 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 4. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

32 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 4. februára 2015, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

33 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 5. februára 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

34 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

25.02.2015 - Čiastka 9

23 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

24 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 4. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

26 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

27 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

28 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Redakčné oznámenie 9 ... Redakčné oznámenie 9 / 2015

20.02.2015 - Čiastka 8

22 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. januára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.

14.02.2015 - Čiastka 7

21 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 2. februára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.

12.02.2015 - Čiastka 6

20 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

12.02.2015 - Čiastka 5

13 / 2015 Z.z. ... Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14 / 2015 Z.z. ... Zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

15 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. februára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

16 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 2. februára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

17 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. februára 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z.

18 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

19 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

31.01.2015 - Čiastka 4

12 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 2. marec 2015
Meniny má Anežka, zajtra Bohumila, Bohumil
USD* 1.1240-0.0077
GBP* 0.7278-0.0023
CZK* 27.4380-0.0770
HUF* 303.0300+0.1500
PLN* 4.1524-0.0011
SEK* 9.3693-0.0453
HRK* 7.6885-0.0080
CHF* 1.0636-0.0109
RUB* 69.2000+0.3835

  12:42 - Pokles cien v eurozóne sa vo februári spomalil na 0,3 percenta

  12:34 - Februárová aktivita priemyslu eurozóny mierne rástla

  11:53 - BMW chce v tomto roku zamestnanť viac ako 8-tisíc ľudí

  09:40 - Čínsky výrobný sektor vzrástol prvýkrát za štyri mesiace

  01.03.2015, 21:55 - Zo Swanu môže byť nakoniec Poštatel

  01.03.2015, 20:36 - Tesco zvažuje aj odchod zo Slovenska

Bratislava10°C   
Košice6°C   
Poprad5°C   
Žilina6°C   
Zvolen4°C   
Viedeň8°C   
Praha7°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0