EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

26.05.2020 - Čiastka 54

134 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

22.05.2020 - Čiastka 53

130 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 14. mája 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

131 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

132 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

133 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. mája 2020, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

21.05.2020 - Čiastka 52

125 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

126 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

127 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

128 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

129 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

20.05.2020 - Čiastka 51

120 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 13. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

121 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

122 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

123 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

124 / 2020 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 V mene Slovenskej republiky

18.05.2020 - Čiastka 50

119 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

15.05.2020 - Čiastka 49

118 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

13.05.2020 - Čiastka 48

117 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie

08.05.2020 - Čiastka 47

114 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. mája 2020, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

115 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. mája 2020 o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

116 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. mája 2020 o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 28. máj 2020
Meniny má Viliam, zajtra Vilma
USD* 1.0991+0.0016
GBP* 0.8960+0.0072
CZK* 27.0510-0.0220
HUF* 348.7000-0.9000
PLN* 4.4372-0.0134
SEK* 10.5608+0.0045
HRK* 7.5893+0.0053
CHF* 1.0675+0.0075
RUB* 78.1096+0.3602

  27.05.2020, 22:12 - Fed: Vyhliadky ekonomiky USA zostávajú vysoko neisté

  27.05.2020, 22:09 - Európske akcie pokračovali v zotavovaní

  27.05.2020, 22:07 - Boeing ruší v USA vyše dvanásťtisíc miest a plánuje ďalšie prepúšťanie

  27.05.2020, 21:55 - Šefčovič: Prím v rozpočte Únie hrajú investície do zelených a digitálnych technológií

  27.05.2020, 21:09 - Štátna poisťovňa zvýšila úhrady pre ambulancie počas pandémie COVID-19

  27.05.2020, 20:00 - Merkelová: Čakajú nás ťažké rokovania o pláne obnovy po koronakríze

Bratislava15°C   
Košice13°C   
Poprad10°C   
Žilina9°C   
Zvolen12°C   
Viedeň13°C   
Praha10°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0