EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.02.2017 - Čiastka 19

38 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

39 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 31. januára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

23.02.2017 - Čiastka 18

35 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 17. februára 2017 o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

36 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

37 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

22.02.2017 - Čiastka 17

33 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

34 / 2017 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

21.02.2017 - Čiastka 16

25 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. februára 2017, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

27 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

28 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

29 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

30 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

31 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

32 / 2017 Z.z. ... REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v zákone č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

17.02.2017 - Čiastka 15

22 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 25. januára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

23 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. februára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

24 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

16.02.2017 - Čiastka 14

21 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13. februára 2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

15.02.2017 - Čiastka 13

20 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Dopravného úradu

14.02.2017 - Čiastka 12

19 / 2017 Z.z. ... REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2016 Z. z. o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 2016, č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 24. február 2017
Meniny má Matej, zajtra Frederika, Frederik
USD* 1.0573+0.0060
GBP* 0.8463+0.0018
CZK* 27.0210+0.0000
HUF* 308.2100+0.6800
PLN* 4.3080+0.0093
SEK* 9.4975+0.0275
HRK* 7.4320-0.0160
CHF* 1.0663+0.0021
RUB* 61.1931+0.4128

  15:38 - Fico vyzval na trhanie faktúr, počet neplatičov vzrástol

  15:29 - Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

  15:14 - Potravinárska komora tvrdí, že máme dosť potravín podobným tým z EÚ-15

  14:50 - Väčšina Slovákov podporuje vznik Energetickej únie

  14:40 - Nálada nemeckých exportérov je najlepšia za tri roky

  13:07 - Podľa Tsiprasa veritelia dokončia revíziu v priebehu marca

Bratislava10°C   
Košice10°C   
Poprad4°C   
Žilina5°C   
Zvolen8°C   
Viedeň9°C   
Praha5°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0