EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.04.2015 - Čiastka 28

82 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

83 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

84 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

85 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

86 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

21.04.2015 - Čiastka 27

79 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

80 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

81 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

17.04.2015 - Čiastka 26

78 / 2015 Z.z. ... Zákon z 19. marca 2015 o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.04.2015 - Čiastka 25

77 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

15.04.2015 - Čiastka 24

75 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

76 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

14.04.2015 - Čiastka 23

71 / 2015 Z.z. ... Zákon z 12. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

72 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

73 / 2015 Z.z. ... Zákon z 19. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

74 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2015, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

14.04.2015 - Čiastka 22

70 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. marca 2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

01.04.2015 - Čiastka 21

69 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 28. apríl 2015
Meniny má Jarmila, zajtra Lea
USD* 1.0822-0.0002
GBP* 0.7162+0.0003
CZK* 27.4410-0.0130
HUF* 301.2100-0.2700
PLN* 4.0037-0.0094
SEK* 9.3562-0.0254
HRK* 7.5943-0.0132
CHF* 1.0367+0.0029
RUB* 55.8503+0.4148

  12:01 - Tsipras nevylučuje referendum o dohode s veriteľmi

  11:54 - Takmer polovica investorov očakáva odchod Grécka z eurozóny

  10:39 - Nálada v slovenskej ekonomike sa v apríli zlepšila

  10:20 - Zisk spoločnosti BP prekonal očakávania

  09:53 - Predbiehame aj susedov. Vo výdavkoch na dôchodky

  27.04.2015, 22:17 - V Česku vzniká vzniká nový hračkársky gigant

Bratislava18°C   
Košice17°C   
Poprad15°C   
Žilina20°C   
Zvolen15°C   
Viedeň17°C   
Praha5°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0