EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

20.10.2020 - Čiastka 113

287 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 29. septembra 2020, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

288 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 25. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.10.2020 - Čiastka 112

286 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14.10.2020 - Čiastka 111

285 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

13.10.2020 - Čiastka 110

282 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2020, o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

283 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

284 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 645 z 12. októbra 2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

09.10.2020 - Čiastka 109

279 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

280 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

281 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v zákone č. 275/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

08.10.2020 - Čiastka 108

274 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

275 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

276 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 22. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

277 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

278 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. augusta 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z.

06.10.2020 - Čiastka 107

273 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z.

05.10.2020 - Čiastka 106

271 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

272 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z.

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 20. október 2020
Meniny má Vendelín, zajtra Uršuîa
USD* 1.1785+0.0044
GBP* 0.9059-0.0033
CZK* 27.3460+0.0670
HUF* 365.0500+0.6900
PLN* 4.5723+0.0165
SEK* 10.3578-0.0015
HRK* 7.5825+0.0005
CHF* 1.0724+0.0003
RUB* 91.4401-0.1366

  17:02 - Členovia dozornej rady štátnych lesov vyzývajú Mičovského na jej sfunkčnenie

  16:50 - Chemické a farmaceutické podniky kritizujú desaťdňovú karanténu aj lockdown

  16:31 - Fínsky letecký prepravca Finnair zruší viac ako desať percent pracovných miest

  16:29 - Americké ministerstvo podalo protimonopolnú žalobu na Google

  16:20 - Grécko žiada Európsku úniu, aby pozastavila colnú úniu s Tureckom

  16:11 - Čínski superboháči zarobili v tomto roku rekordných 1,5 bilióna amerických dolárov

Bratislava14°C   
Košice12°C   
Poprad10°C   
Žilina13°C   
Zvolen13°C   
Viedeň13°C   
Praha12°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0