EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.10.2014 - Čiastka 87

274 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 8. októbra 2014 o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

275 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014 o zaručenej konverzii

276 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

277 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

278 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

279 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

280 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

281 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

282 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

11.10.2014 - Čiastka 86

273 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

10.10.2014 - Čiastka 85

268 / 2014 Z.z. ... ZÁKON zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

269 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

270 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. septembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

271 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

272 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

01.10.2014 - Čiastka 84

262 / 2014 Z.z. ... Zákon z 10. septembra 2014 o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

263 / 2014 Z.z. ... Zákon z 12. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

264 / 2014 Z.z. ... Zákon z 12. septembra 2014 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám

265 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov

266 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 2014, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

267 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

26.09.2014 - Čiastka 83

260 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014

261 / 2014 Z.z. ... UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014

25.09.2014 - Čiastka 82

251 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. augusta 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie

252 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2014, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

253 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2014 o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií

254 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2014, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

255 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. septembra 2014 o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

256 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. septembra 2014 o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

257 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

258 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2014 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015

259 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

24.09.2014 - Čiastka 81

250 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

19.09.2014 - Čiastka 80

240 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

241 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. augusta 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

242 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. augusta 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov

243 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 27. augusta 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

244 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. septembra 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)

245 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. septembra 2014 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)

246 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

247 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

248 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

249 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 20. október 2014
Meniny má Vendelín, zajtra Uršuîa
USD* 1.2823+0.0074
GBP* 0.7955-0.0015
CZK* 27.4920-0.0540
HUF* 307.4000-1.5000
PLN* 4.2318+0.0032
SEK* 9.1532-0.0399
HRK* 7.6650+0.0002
CHF* 1.2074+0.0013
RUB* 52.3111-0.0929

  19.10.2014, 18:23 - Kosačky a počítače pomohli nášmu HDP viac ako výdavky na výskum

  19.10.2014, 18:00 - Jahnátek sa bál zbytočne, jablká z Únie náš trh nezaplavili

  19.10.2014, 17:02 - Šéfredaktor českých denníkov Šafr: Slobodných novinárov čaká underground

  19.10.2014, 17:02 - Bývalý šéf českých denníkov Šafr: Slobodných novinárov čaká underground

  19.10.2014, 16:00 - Poštári chcú ísť s dobou, skúšajú talianske skútre na elektrinu

  19.10.2014, 15:58 - Virtuálne pokladnice nebudú len pre lekárov

Bratislava9°C   
Košice9°C   
Poprad10°C   
Žilina8°C   
Zvolen9°C   
Viedeň11°C   
Praha15°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0