EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

09.12.2016 - Čiastka 108

331 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. novembra 2016 o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

332 / 2016 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

08.12.2016 - Čiastka 107

327 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 26. októbra 2016, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor

328 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. novembra 2016, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

329 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 21. novembra 2016, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

330 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

07.12.2016 - Čiastka 106

324 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

325 / 2016 Z.z. ... Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

326 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

02.12.2016 - Čiastka 105

323 / 2016 Z.z. ... REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

01.12.2016 - Čiastka 104

322 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. novembra 2016 o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

30.11.2016 - Čiastka 103

321 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

29.11.2016 - Čiastka 102

315 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 25. októbra 2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

316 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 25. októbra 2016, o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

317 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2016 o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

318 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2016 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany

319 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

320 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

25.11.2016 - Čiastka 101

310 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

311 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

312 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 21. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

313 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 25. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

314 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 21. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 10. december 2016
Meniny má Radúz, zajtra Hilda
USD* 1.0559-0.0203
GBP* 0.8394-0.0106
CZK* 27.0270-0.0110
HUF* 314.4500+0.1600
PLN* 4.4454-0.0086
SEK* 9.6910-0.0318
HRK* 7.5327-0.0028
CHF* 1.0756-0.0097
RUB* 66.6988-1.4912

  09.12.2016, 21:15 - Pozrite sa, aké modely navrhol dizajnér Lego Technic Milan Reindl

  09.12.2016, 17:50 - RegioJet skracuje svoje vlaky do Košíc, na prevádzku má málo vozňov

  09.12.2016, 17:10 - V Nemecku vznikne 400-tisíc nových pracovných miest

  09.12.2016, 16:37 - Tsipras rozdal dôchodcom vianočné prémie, ministri EÚ zostali nemilo zaskočení

  09.12.2016, 16:13 - Šéf Coca-Coly Muhtar Kent odstúpi, nahradí ho Quincey

  09.12.2016, 16:07 - Udelenie štatútu trhovej ekonomiky Číne nezavalí EÚ exportom

Bratislava6°C   
Košice-2°C   
Poprad3°C   
Žilina1°C   
Zvolen0°C   
Viedeň7°C   
Praha5°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0