EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

20.03.2015 - Čiastka 17

48 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných

49 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz

50 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

51 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

52 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

14.03.2015 - Čiastka 16

46 / 2015 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. marca 2015, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

47 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

12.03.2015 - Čiastka 15

45 / 2015 Z.z. ... ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. marca 2015 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

06.03.2015 - Čiastka 14

40 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

41 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. februára 2015, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003 Z. z.

42 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. februára 2015, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

43 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

44 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

05.03.2015 - Čiastka 13

39 / 2015 Z.z. ... Zákon z 3. februára 2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

04.03.2015 - Čiastka 12

38 / 2015 Z.z. ... ZÁKON o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

28.02.2015 - Čiastka 11

35 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

36 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

37 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

28.02.2015 - Čiastka 10

29 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

30 / 2015 Z.z. ... ZÁKON z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

31 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 4. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

32 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 4. februára 2015, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

33 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 5. februára 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

34 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 27. marec 2015
Meniny má Alena, zajtra Soňa
USD 1.0856-0.0117
GBP 0.7298-0.0073
CZK 27.5230+0.1470
HUF 300.5400+0.8900
PLN 4.0978+0.0215
SEK 9.3178-0.0072
HRK 7.6500+0.0002
CHF 1.0476-0.0022
RUB 62.2320-0.5387

  16:48 - Čislák sľúbil žilinskej nemocnici nové lôžka a menej nadčasov

  16:41 - Z. SIMON: V regiónoch Slovenska klesli ceny pôdy, zákon znehodnotil majetok

  16:41 - Simon: V regiónoch klesli ceny pôdy, zákon znehodnotil majetok

  16:32 - ZSSK počas Veľkej noci posilňuje spoje

  16:32 - Zeleznice počas Veľkej noci posilnia spoje

  16:25 - Volkswagen s podporou kraja bude vzdelávať stredoškolákov

Bratislava9°C   
Košice9°C   
Poprad4°C   
Žilina6°C   
Zvolen8°C   
Viedeň8°C   
Praha5°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0