EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

24.01.2015 - Čiastka 2

3 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. januára 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financi. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

4 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

5 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

6 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

13.01.2015 - Čiastka 1

1 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

2 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

31.12.2014 - Čiastka 118

416 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov

417 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

418 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

419 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014 o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

420 / 2014 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

421 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014 o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Redakčné oznámenie 1 ... Redakčné oznámenie 118 / 2014

31.12.2014 - Čiastka 117

415 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 15. decembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia

Redakčné oznámenie 1 ... Redakčné oznámenie 117 / 2014

31.12.2014 - Čiastka 116

409 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

410 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

411 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

412 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

413 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

414 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

30.12.2014 - Čiastka 115

408 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

30.12.2014 - Čiastka 114

399 / 2014 Z.z. ... Zákon z 2. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

400 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 18. decembra 2014, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

401 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

402 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

403 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

404 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

405 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

406 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

407 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

23.12.2014 - Čiastka 113

393 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

394 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

395 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

396 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015

397 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015

398 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 27. január 2015
Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz
USD 1.1306+0.0062
GBP 0.7472-0.0017
CZK 27.8720+0.1180
HUF 312.1700+1.5000
PLN 4.2300+0.0143
SEK 9.3089-0.0539
HRK 7.6900-0.0120
CHF 1.0170+0.0156
RUB 76.6695+2.8327

  21:46 - Gazprom preveruje uskladnenie plynu v Maďarsku

  21:43 - Je nereálne očakávať, že Grécko dokáže splatiť celý dlh, tvrdí Syriza

  21:23 - Pokles kurzu dolára podporil ceny ropy, cena Brentu vzrástla nad 49 USD

  20:50 - Obce môžu znížiť poplatok za odpad

  20:00 - Maďarské e–shopy zavreli, na webe stále predávajú

  20:00 - Maďarské e–shopy úrady zhabali, na webe stále predávajú

Bratislava2°C   
Košice-1°C   
Poprad-2°C   
Žilina-2°C   
Zvolen-3°C   
Viedeň2°C   
Praha1°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0