EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

27.07.2016 - Čiastka 62

223 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 19. júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

224 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 19. júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

225 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 19. júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

26.07.2016 - Čiastka 61

222 / 2016 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

21.07.2016 - Čiastka 60

220 / 2016 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 17/2014 z 22. júna 2016

221 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. júla 2016, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

20.07.2016 - Čiastka 59

218 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

219 / 2016 Z.z. ... Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

19.07.2016 - Čiastka 58

216 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

217 / 2016 Z.z. ... ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.07.2016 - Čiastka 57

215 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

14.07.2016 - Čiastka 56

213 / 2016 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd

214 / 2016 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

13.07.2016 - Čiastka 55

212 / 2016 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. júna 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 28. júl 2016
Meniny má Krištof, zajtra Marta
USD 1.1090+0.0099
GBP 0.8422+0.0034
CZK 27.0450+0.0100
HUF 312.1500-1.4100
PLN 4.3636-0.0097
SEK 9.5497+0.0127
HRK 7.4855-0.0005
CHF 1.0892-0.0036
RUB 73.6747+1.1284

  20:06 - Renaultu sa výrazne darilo, zisk zvýšil

  20:00 - EPH vstúpilo do Slovenských elektrární. Zavrú Nováky?

  18:57 - Mastercard sa darilo, jeho zisk rástol

  18:44 - Křetínský a Tkáč majú riaditeľa Slovenských elektrární

  18:15 - České banky odhadujú, česká ekonomika mierne porastie

  18:02 - Carrefour zaplatí zlomok dlhov, príde ďalšia vlna štátnej pomoci?

Bratislava24°C   
Košice21°C   
Poprad19°C   
Žilina20°C   
Zvolen22°C   
Viedeň25°C   
Praha24°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0