EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

19.12.2014 - Čiastka 108

361 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 26. novembra 2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

362 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

363 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

364 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 28. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

365 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.

366 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

367 / 2014 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. decembra 2014, ktorým sa na rok 2015 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

368 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

369 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2014 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Karpatské bukové pralesy

370 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

17.12.2014 - Čiastka 107

353 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 27. novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

354 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

355 / 2014 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií

356 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

357 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

358 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

359 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

360 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

13.12.2014 - Čiastka 106

343 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. októbra 2014, ktorou sa ustanovujú podmienky prepravy a prenášania výbušnín, výbušných predmetov a munície v priestoroch oprávnenej osoby

344 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. decembra 2014, ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou

345 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. decembra 2014 o ohňostrojných prácach

346 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 1. decembra 2014, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z.

347 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

348 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

349 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

350 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

351 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

352 / 2014 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

10.12.2014 - Čiastka 105

342 / 2014 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

05.12.2014 - Čiastka 104

339 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 1. decembra 2014, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

340 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

341 / 2014 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

03.12.2014 - Čiastka 103

335 / 2014 Z.z. ... ZÁKON z 21. októbra 2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

336 / 2014 Z.z. ... Zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

337 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. novembra 2014, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác

338 / 2014 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. novembra 2014, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

29.11.2014 - Čiastka 102

332 / 2014 Z.z. ... ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 26. novembra 2014 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

333 / 2014 Z.z. ... Zákon z 30. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

334 / 2014 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. novembra 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

29.11.2014 - Čiastka 101

330 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014

331 / 2014 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 19. december 2014
Meniny má Judita, zajtra Dagmara
USD* 1.2285-0.0163
GBP* 0.7865-0.0067
CZK* 27.6060-0.0200
HUF* 314.7300+0.3100
PLN* 4.2422+0.0164
SEK* 9.4361-0.0658
HRK* 7.6675-0.0025
CHF* 1.2052+0.0042
RUB* 75.4850-6.6878

  14:06 - Air France-KLM odložili nákup lietadiel pre nižší zisk

  11:58 - Slovenská firma Troliga chce v Levoči vyrábať elektrobusy

  11:42 - Vianočné pohľadnice treba poslať do 22. decembra

  11:33 - Českí inšpektori zakázali predaj čínskych šperkov s obsahom kadmia

  11:24 - Priemyselné ceny na Slovensku klesali aj v novembri

  11:22 - Zisk Nike v druhom kvartáli vzrástol takmer o štvrtinu

Bratislava16°C   
Košice6°C   
Poprad10°C   
Žilina11°C   
Zvolen7°C   
Viedeň16°C   
Praha11°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0