EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

30.06.2015 - Čiastka 46

147 / 2015 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 26. júna 2015, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

30.06.2015 - Čiastka 45

145 / 2015 Z.z. ... Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 17. júna 2015, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

146 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

27.06.2015 - Čiastka 44

140 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 16. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

141 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. júna 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

142 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. júna 2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

143 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

144 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.

23.06.2015 - Čiastka 43

139 / 2015 Z.z. ... NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 z 29. apríla 2015

20.06.2015 - Čiastka 42

138 / 2015 Z.z. ... ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2015 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

19.06.2015 - Čiastka 41

134 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. júna 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.

135 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. júna 2015, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

136 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. júna 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.

137 / 2015 Z.z. ... VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.

11.06.2015 - Čiastka 40

128 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 6. mája 2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

129 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

130 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 6. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

131 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

132 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

133 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

10.06.2015 - Čiastka 39

122 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

123 / 2015 Z.z. ... Zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

124 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 14. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

125 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 14. mája 2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

126 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

127 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 3. júl 2015
Meniny má Miloslava, zajtra Prokop
USD* 1.1066-0.0034
GBP* 0.7103+0.0013
CZK* 27.2650+0.0190
HUF* 314.8500+0.5200
PLN* 4.1927+0.0026
SEK* 9.3480+0.1020
HRK* 7.5975+0.0090
CHF* 1.0507+0.0050
RUB* 61.6618+0.1443

  11:19 - Motorová nafta pokračovala v zdražovaní

  11:15 - Kažimír: Situácia v Grécku sa každým dňom zhoršuje

  10:47 - Grécko bude potrebovať ďalšiu pomoc a odpis dlhu

  10:40 - Tržby v maloobchode v máji vzrástli

  10:30 - Nemci sú rozdelení na dva tábory v otázke udržania Grécka v eurozóne

  10:25 - Európski obchodníci s dlhopismi majú poslednú šancu pred referendom

Bratislava28°C   
Košice26°C   
Poprad22°C   
Žilina26°C   
Zvolen27°C   
Viedeň28°C   
Praha28°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0