EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

15.11.2017 - Čiastka 116

274 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 12. októbra 2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

275 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

276 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

277 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

278 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

14.11.2017 - Čiastka 115

272 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

273 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. novembra 2017 o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny

13.11.2017 - Čiastka 114

269 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

270 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

271 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

10.11.2017 - Čiastka 113

267 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

268 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

09.11.2017 - Čiastka 112

266 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

08.11.2017 - Čiastka 111

264 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

265 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

06.11.2017 - Čiastka 110

262 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

263 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

31.10.2017 - Čiastka 109

261 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 11. októbra 2017 o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Nedeľa, 19. november 2017
Meniny má Alžbeta, zajtra Félix
USD* 1.1795+0.0024
GBP* 0.8939+0.0020
CZK* 25.5880+0.0290
HUF* 311.5800-0.9400
PLN* 4.2342+0.0002
SEK* 9.9443+0.0575
HRK* 7.5663+0.0000
CHF* 1.1696+0.0010
RUB* 70.0461-0.3999

  18.11.2017, 14:25 - Zamestnanci uprednostňujú finančné benefity, poteší aj služobné auto

  18.11.2017, 14:17 - Talianske elektrické motorky prídu aj na rakúsky trh

  17.11.2017, 19:52 - Firmy by mali v inzerátoch zverejňovať platy, navrhuje už aj Smer

  17.11.2017, 19:07 - Škoda bude v Mladej Boleslavi vyrábať elektromobily

  17.11.2017, 16:30 - EÚ prijala sociálny pilier, premiér Fico hovorí o inšpirácii

  17.11.2017, 16:23 - Najdrahšou nákupnou ulicou ostáva Piata avenue

Bratislava5°C   
Košice4°C   
Poprad1°C   
Žilina3°C   
Zvolen3°C   
Viedeň5°C   
Praha3°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0