EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

19.05.2015 - Čiastka 31

96 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

97 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

98 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

07.05.2015 - Čiastka 30

90 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. apríla 2015 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

91 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

92 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

93 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

94 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

95 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

29.04.2015 - Čiastka 29

87 / 2015 Z.z. ... Zákon z 23. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

88 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2015, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

89 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

24.04.2015 - Čiastka 28

82 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

83 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.

84 / 2015 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

85 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

86 / 2015 Z.z. ... Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

21.04.2015 - Čiastka 27

79 / 2015 Z.z. ... Zákon zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

80 / 2015 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 13. apríla 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.

81 / 2015 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

17.04.2015 - Čiastka 26

78 / 2015 Z.z. ... Zákon z 19. marca 2015 o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16.04.2015 - Čiastka 25

77 / 2015 Z.z. ... ZÁKON zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

15.04.2015 - Čiastka 24

75 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

76 / 2015 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 8. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Pondelok, 25. máj 2015
Meniny má Urban, zajtra Dušan
USD 1.0978-0.0186
GBP 0.7100-0.0038
CZK 27.3720-0.0230
HUF 307.7100+0.7500
PLN 4.1075+0.0072
SEK 9.2425-0.0051
HRK 7.5383-0.0007
CHF 1.0349-0.0068
RUB 54.8810-0.9690

  20:27 - Maták z Penty: Kauza Váhostav škodí Dôvere

  20:02 - DPH klesne iba na domáce potraviny

  20:00 - Vyššiu materskú Fico odkukal od Radičovej

  18:41 - Situácia v chorvátskej ekonomike sa podľa Bruselu dramaticky zhoršila

  17:55 - Fico žmýka banky. Európsku smernicu si vysvetlil po svojom

  17:50 - Grécko: Neplánujeme kontrolovať kapitál v krajine

Bratislava16°C   
Košice15°C   
Poprad12°C   
Žilina13°C   
Zvolen15°C   
Viedeň15°C   
Praha13°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0