EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

20.07.2017 - Čiastka 77

193 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 18. júla 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

18.07.2017 - Čiastka 76

190 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 27. júna 2017, ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

191 / 2017 Z.z. ... Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. júla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

192 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. júla 2017 o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

14.07.2017 - Čiastka 75

189 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 28. júna 2017 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

13.07.2017 - Čiastka 74

188 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 10. júla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení

10.07.2017 - Čiastka 73

181 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

182 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

183 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

184 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 20. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

185 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 29. júna 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

186 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 27. júna 2017, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

187 / 2017 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

06.07.2017 - Čiastka 72

179 / 2017 Z.z. ... ZÁKON z 14. júna. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

180 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 14. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

04.07.2017 - Čiastka 71

175 / 2017 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. júna 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu

176 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 14. júna 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

177 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 14. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

178 / 2017 Z.z. ... ZÁKON zo 14. júna 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

03.07.2017 - Čiastka 70

174 / 2017 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 21. júna 2017, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Sobota, 22. júl 2017
Meniny má Magdaléna, zajtra Oîga
USD* 1.1642+0.0157
GBP* 0.8961+0.0089
CZK* 26.0170-0.0230
HUF* 305.3700-0.4000
PLN* 4.2364+0.0264
SEK* 9.6193+0.0515
HRK* 7.4110+0.0007
CHF* 1.1051+0.0012
RUB* 68.6175+0.7635

  21.07.2017, 23:01 - WizzAir: Väčší kufor grátis nebude skôr, lebo treba vyškoliť personál (rozhovor)

  21.07.2017, 22:59 - Získať hypotéku je čoraz ťažšie. Čo sa zmenilo?

  21.07.2017, 21:56 - Bank of America si ako nové európske sídlo zvolila Dublin

  21.07.2017, 21:54 - Britský súd zamietol žalobu proti MasterCard za premrštené poplatky

  21.07.2017, 17:21 - Rakúsky Lidl sťahuje z predaja sušené goji pre zistenú salmonelu

  21.07.2017, 17:18 - Odvod z luxusných dôchodkov nie je v rozpore s rakúskou ústavou

Bratislava22°C   
Košice21°C   
Poprad14°C   
Žilina17°C   
Zvolen18°C   
Viedeň23°C   
Praha20°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0