EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

19.11.2019 - Čiastka 127

379 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

380 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. októbra 2019, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

381 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

382 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

383 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

384 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

385 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019 o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

386 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

387 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

18.11.2019 - Čiastka 126

368 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

369 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

370 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

371 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

372 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

373 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

374 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

375 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

376 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

377 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

378 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.11.2019 - Čiastka 125

367 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

14.11.2019 - Čiastka 124

362 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

363 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

364 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

365 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

366 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

13.11.2019 - Čiastka 123

359 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

360 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

361 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

12.11.2019 - Čiastka 122

358 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 30. októbra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.

11.11.2019 - Čiastka 121

355 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

356 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

357 / 2019 Z.z. ... UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 15. októbra 2019 k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto

08.11.2019 - Čiastka 120

354 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. novembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 19. november 2019
Meniny má Alžbeta, zajtra Félix
USD* 1.1061+0.0027
GBP* 0.8533-0.0033
CZK* 25.5930+0.0100
HUF* 335.2700+0.4700
PLN* 4.2915+0.0130
SEK* 10.6603+0.0085
HRK* 7.4400+0.0020
CHF* 1.0960+0.0036
RUB* 70.6242+0.2304

  14:02 - Volkswagen zvýšil v októbri medziročne predaj o desatinu

  13:40 - Schválenie rozpočtu môže byť ohrozené, varuje Danko

  13:32 - Ministerstvo tvrdí, že dlh klesne, ak štát príjme dodatočné opatrenia

  13:22 - Švajčiarsky export klesol, avšak vývozu hodiniek sa darilo

  13:19 - Výbor odporuča rokovať o bankovom odvode v skrátenom konaní

  13:00 - Obchod medzi Nemeckom a Slovenskom sa utlmuje

Bratislava13°C   
Košice14°C   
Poprad10°C   
Žilina13°C   
Zvolen12°C   
Viedeň12°C   
Praha6°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0